Последни новини

35221
08Sep 0

ЕК каза „да“ на инициативата на Илияна Йотова за допълнителни средства за планинските региони

Европейската комисия подкрепи инициативата на  българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите Илияна Йотова за допълнителни средства от еврофондовете за планинските региони на Европа. По-рано през годината Йотова състави доклад за проблемите и възможностите на планините, който бе приет с огромно мнозинство в пленарната зала на Европейския парламент. Дори крайнодесни групи, гласуващи против еворпейските политики “по устав”, подкрепиха инициативата на българския евродепутат. ЕК подкрепи предложените възможности за целево финансиране за борба с обезлюдяването на планинските региони, както и опазването на околната среда и техните природни богатства. Отговорът на ЕК взима под внимание предложението на Йотова за създаване на Програма за развитие на планинските региони. Комисията признава посочената в инициативата-доклад нужда от допълнително финансиране за малките и средни предприятия в планините за компенсиране на неблагоприятните условия, свързани с трудния достъп, липсата на инфраструктура и обезлюдяване. Особено внимание се обръща на поразените от природни бедствия и уязвимите от промяната на климата местности. Европейската комисия също така оценява нуждата от развитие на планинските региони и опазване на тяхната околна среда на европейско ниво. Според техния отговор планинските региони споделят общи проблеми, въпреки че Алпите са най-богатия регион в Европа, докато българските планини са сред най-бедните. Промяната на климата и опазването на околната среда е на ключово място в доклада на евродепутата. Според нея развитието на тези региони би могло да бъде постигнато единствено при опазване и отговорно оползотворяване на техните природни ресурси. „Планинските региони на ЕС страдат от трудна достъпност, което силно затруднява населението и малките и средни предприятия. Промяната на климата нанася щети на земеделието и туризма, а замърсяването на околната среда застрашава природните ресурси на планинските региони.“, каза Илияна Йотова на срещата на планинските общини, която се проведе в Пловдив през май т.г. На срещата кметове и общински съветници обсъдиха с Йотова и нейни колеги евродепутати от Португалия и Хърватия за бъдещето на еврофондовете. Комисията ще направи допитване към държавите членки до каква степен се възползват от европейските средства в планините и какви са вижданията им за тяхното развитие.

Read More
Share:
bgsocialists-eu
08Sep 0

Илияна Йотова иска 5 % от европейските средства за сближаване да отиват целево за планините

“Ако инвестираме само в големите градове, неравенството между големите и малките населени места още повече ще се увеличи”, каза Илияна Йотова в Смолян при посещение на делегация от Комисията по регионално развитие на ЕП в България. Илияна Йотова предупреди, че има сериозен риск от промяна на философията при еврофондовете за регионално развитие. Тя подчерта, че се лансират идеи парите за политика по сближаване да отидат в големите градове, които се смятат за по-конкурентноспособни. Г-жа Йотова заяви това при посещение на пречиствателна станция, изградена със средства от политиката по сближаване на ЕС. Тя организира посещението на Смолянска област за колегите си от Комисията по регионално развитие на ЕП, след като написа първия доклад на евроинституциите за планинските региони.  “Надеждата ми за планинските региони е ЕК и Съветът да се съгласят със становището на моя доклад и 5% от фондовете за регионално развитие в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС след 2020 г. да бъдат отделени изрично за планинските региони”, каза българският евродепутат. Тя сподели, че позицията на ЕП по този въпрос е категорична, защото това основно предложение на нейния доклад е било подкрепено с огромно мнозинство в пленарна зала в Страсбург преди броени седмици. “В Смолянско има огромна селска зона и ресурсите на ЕС по регионално развитие трябва да отиват там, защото сега тези места са “бяло петно” за еврофондовете”, каза Дора Янкова – заместник-председател на Комисията по регионално развитие в Народното събрание. “Водя със себе си колеги, които много ми съдействаха за написването на моя доклад, за да видят с очите си България и това, за което писахме дълги месеци. Сред тях са немци, хървати, португалци литовци. Самата аз преди месеци се изненадах колко голям интерес има към темата, но в последствие разбрах, че никой преди мен не е писал документ на ЕП за развитието на планинските региони”, заяви Илияна Йотова при посещението си в Смолян. “Слабото развитие на тези специфични области е характерно не само за България. Много други планини в Европа се сблъскват със същите проблеми, подобно на Родопите. Един от най-големите сред тях е заплашително пълзящото обезлюдяване, което изправя области като Смолянска пред демографска катастрофа”, подчерта българският евродепутат. Илияна Йотова заведе колегите си евродепутати в смолянската болница, защото планинските региони са силно ощетени от липсата на здравни грижи. Според нея и колегите и смолянската болница е добър пример колко жизненоважни са европарите по сближаване, защото с тяхна помощ е била закупена технология за ядрено-магнитен резонанс  и друго медицинско оборудване на стойност 5,5 млн. лева. “Мисля, че посланието, с което тръгваме от планината, е да пазим нейното придодно богатство, но и да я развиваме и облагородяваме”, каза Илияна Йотова на тръгване за Пловдив. Там и в момента се провежда конференция,  посветена на предимствата и недостатъците на политиката по сближаване в България, организирана от Делегацията на българските социалисти в ЕП.

Read More
Share:

Приоритети на социалистите и демократите

Приоритети на политическата група на социалистите и демократите

Моите приоритети

Приоритетите в работата ми относно граждански свободи, правосъдие и вътрешна сигурност.

Предстоящи събития

Моята дейност